Πολιτική Απορρήτου

To tangoatelier.gr αποτελεί το βασικό ιστότοπο της εταιρείας με επωνυμία ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΛΕΣΣΑ Ε.Ε. με στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητας, τους στόχους, την ομάδα της και τις υπηρεσίες που παρέχει.
Στο Tango Atelier αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας εν γένει. Ο ιστότοπός μας έχει δημιουργηθεί έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του.
Η παρούσα πολιτική Απορρήτου είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΛΕΣΣΑ Ε.Ε. (εφ’εξής “Εμείς”, “Tango Atelier”, “tangoatelier.gr”)
Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

2. Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ν. 4624/2019) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε εμείς;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο tangoatelier.gr δεν υποχρεούστε να μας αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, ούτε συλλέγουμε κανενός είδους δεδομένα για εσάς χωρίς την άδεια σας.

Τα μόνα δεδομένα που συλλέγουμε (πάντα έχοντας τη ρητή συγκατάθεσή σας) είναι:
1. Δεδομένα που μας παραχωρείτε εσείς συμπληρώνοντας κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στο tangoatelier.gr, συμπληρώνοντας το e-mail σας προκειμένου να εγγραφείτε στη newsletter list μας κλπ…

2. Δεδομένα Analytics – Στατιστικά που αφορούν την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας και συλλέγονται με τη χρήση third – party cookies, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: η διάρκεια της επίσκεψης στους ιστοτόπους μας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη, η συχνότητα των επισκέψεων καθώς και η διεύθυνση IP.
Στον ιστότοπό μας, έχουμε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Ιp Anonymization που σημαίνει ότι ένα μέρος της διεύθυνσης IP σας καθίσταται ανώνυμη, έτσι ώστε μόνο οι συντομεύσεις διευθύνσεων IP να αποθηκεύονται και να αναλύονται από την Google.

Σκοπός, χρήση, χρόνος, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε (βλ. Παράγραφο 3.1), χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Με τη συγκατάθεσή σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων και του Newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τα 5 έτη. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία.

Τα Δεδομένα Analytics – Στατιστικά (βλ. Παράγραφο 3.2), συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του site μας και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα Analytics αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τους σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Πρόσβαση στα δεδομένα σας: Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δικαίωμα διόρθωσης: Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δικαίωμα διαγραφής: Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του.

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΠΑΝΕΚ και του ΕΣΠΑ 2014-2020